เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2554

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสอนทักษะทางวิศวกรรมผ่านสื่อหุ่นยนต์สำหรับเด็ก จ.ชลบุรี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 10.30 – 14.40 น. ประกอบด้วยกิจกรรมเปิดโลกก๊าซธรรมชาติ, กิจกรรมเครื่องร่อน, กิจกรรมนาโนเทคโนโลยี “นวัตกรรมจิ๋วแต่แจ๋ว” , กิจกกรรมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต, กิจกรรมเทคโนโลยีอวกาศน่ารู้, กิจกรรมระบบนิเวศทางทะเล, กิจกรรมพลังงานนิวเคลียร์,กิจกรรมหุ่นยนต์, กิจกรรมSCIENCE SHOW และกิจกรรมหนังเฉลิมพระเกียรติ