เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการ สาธิตเกษตรฯ รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการ สาธิตเกษตรฯ รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 โดยมียอดเงินค่าอาหารกลางวัน จำนวน 7,000 บาท ซึ่งนำไปจัดเป็นอาหารกลางวัน