เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประมวลภาพโครงการค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์:ป.5

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 101 คน ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2555 กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ , การกางเต็นท์ , ฝึกระเบียบแถว , เดินทางไกลประกอบสังเกตเครื่องหมาย , นันทนาการ , ทดสอบกำลังใจตรวจการณ์กลางคืน , กิจกรรมทดสอบกำลังใจ (ปฐมพยาบาลและโอคอร์ด , เงื่อนเชือก , นันทนาการ และ Dead Slide ) , ประกอบอาหาร , ฟังบรรยายระบบนิเวศ ศึกษาป่าชายเลน , การชุมนุมรอบกองไฟ และ กิจกรรมพิเศษ กระโดดหอสูง 34 ฟุต รวมทั้งการศึกษานอกสถานที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล