เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานพหุภาษาก้าวสู่...ทศวรรษที่ 2 "พระยศยิ่งยง...พหุภาษานบองค์พระภูมินทร์"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศานตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานพหุภาษาก้าวสู่...ทศวรรษที่ 2 เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระยศยิ่งยง...พหุภาษานบองค์พระภูมินทร์" ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 7.30 น. พหุภาษาน้อมใจใส่บาตรถวายบุญ 9.00 น. การศึกษาเกื้อหนุนเพื่อเยาวชนไทย หัวข้อ "พุทธศาสนศึกษา คือ ชีวิตศึกษา" องค์ปาฐก โดย พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย 10.30 น. พิธีเปิดตระการตา พหุภาษาร่วมใจ 10.45 น. การแสดงอันยิ่งใหญ่น้อมถวายองค์ราชัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 12.30 น. ร่วมลุ้นจับสลากจากกรรมการสมาคม 14.00 น. การแสดงโขนชุด "สดุดีพระมิ่งขวัญ" นาฏลีลาสามภาษาร่วมกัน "เทิดไท้องค์ราชา"