เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก The College at Asian University

ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก The College at Asian University วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 เพื่อศึกษาดูงานการดูแลนักเรียนประจำวัน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจำชั้นในการดูแลนักเรียน การมีส่วนร่วมของผู้สอนในการดูแลนักเรียน และการจัดการกับนักเรียนที่ต้องการแก้ไขด้านวินัยและการปฏิบัติติน