เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานโครงการการศึกษาพหุภาษา อวยพรก่อนสอบปลายภาค กิจกรรมเชิญชวนทำบุณตักบาตรในวันมาฆบูชา และประกาศรางวัลตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันจากหลักสูตรต่างๆ