เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม The Clifford Phonics Camp 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม The Clifford Phonics Camp 2554 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ บริเวณโรงเรียน ฯ