เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

งานสุขภาพและอนามัย จัดโครงการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล(2012) เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 8.00-11.30 น. ณ ห้องพยาบาล อาคาร 3 โรงเรียนสาธิตฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา เพื่อป้องกันถึงอันตรายของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดอยู่เป็นประจำทุกปี