เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

งานสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 – 12.00 น.