เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 3

งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 3 ภายบใต้แนวคิด "นวัตกรรมนำสังคม : Best Practice From Lab Schools" จัดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2553