เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน

งานสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน โดยมีอาจารย์จักรี สว่างไพร เป็นประธานโครงการ ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 คาบเรียนที่ 7