เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้”

ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้” โดยคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 จำนวน 232 คน ในวันที่พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 – 15.00 น.