เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช : 23 ตุลาคม 2555

คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณ ลานราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง จ ชลบุรี ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 7.00 น.