เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ปีการศึกษา 2553

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 งานสุขภาพอนามัย จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3