เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี2555 (ต่อ)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น