เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

Love Rock Love Kids อิ่มบุญ อุ่นไอรัก Concert # 4 (24 มกราคม 2556)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และงานพัฒนาดนตรี จัดคอนเสิร์ต Love Rock Love Kids อิ่มบุญ อุ่นไอรัก Concert #4 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 16.00 น.-17.30 น.เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ได้มีทักษะในการแสดงดนตรีและประสบการณ์จริงอันมีคุณค่าในการแสดงดนตรี อีกทั้งฝึกการนำความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษา ในเรื่องดนตรีสากลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการรวมวงดนตรีและจัดการแสดงดนตรีในสถานการณ์จริงและการจัดการแสดงในครั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งร่วมแบ่งปันความรักความอบอุ่นให้กับเด็กยากไร้ บ้านพักเด็กชาย บางละมุง จังหวัดชลบุรี