เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.00-18.00 น. โดยประกอบด้วยกิจกรรม ใจผูกมัดน้องพี่เป็นหนึ่งเดียว, น้อมจิตร่วมกลมเกลียวคารวะบูรพาจารย์, รุ่น7 สืบทอดงานสร้างสรรค์เจตนารมย์, เราสุขสมใต้ร่มเงากระพี้จั่น และกี่วารวัน...ความทรงจำมิรู้คลาย