เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ค่าย "The Clifford Phonics Camp" (20 March 2013)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "The Clifford Phonics Camp" ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โีรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา *** แล้วพบกันใหม่ปีหน้า 2557 นะค่ะ เด็กๆๆๆ ***