เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีแนะนำและปฐมนิเทศโครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

พิธีแนะนำและปฐมนิเทศโครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ณ โรงเรียน Beijing No.39 Middle School กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ