เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

เทศกาลทานาบาตะ(Tanabata) ป.5-ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการเขียนแผ่นคำอธิษฐานเนื่องในเทศกาลทานาบาตะ(Tanabata) สำหรับนักเรียน ระดับชั้น : ป.5 - ม.6 ในวันที่ 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น และอาคารอำนวยการชั้นล่าง จัดในเวลาชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่น