เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมเนื่องในวันชาติอเมริกา ป.4-ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 คาบเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.4 Theme "Happy Meal Celebration", คาบเรียนที่ 5 ระดับชั้น ป.5 Theme "P.5 Finding Independence Day Treasure", คาบเรียนที่ 6 ระดับชั้น ป.6 Theme "Picnic Party Celebration"