เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ต้อนรับนักเรียนแลกเปลียนในโครงการสาธิตเกษตร-จิสเซน

ผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ และอาจารย์สมพิช เมธีพงษ์ พร้อมด้วยครอบครัว "คณาวัฒนกุล" ครอบครัวเจ้าภาพ เป็นตัวแทนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลียนในโครงการสาธิตเกษตร-จิเซน Miss Fuka Ishiyama จาก Jissen Woman High School ประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556