เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร-จิสเซน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา โรงเรียนพี่น้องไทย-ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-จิสเซน รุ่นที่ 9 ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00-8.30 น. ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม โดยผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ครอบครัวคณาวัฒนกุล ในฐานะครอบครัวเจ้าภาพ