เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ม.เกษตร ศรีราชา ประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันพฤหัสบดีืที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00-16.30 น.