เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีหล่อเทียน เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556