เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม"ทอดผ้าป่าการศึกษา" เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553

งานสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตเกษตร บางเขน และงานสมาคมผู้ปกครองและครู โครงการการศึกษาพุภาษา จ.ชลบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม" ทอดผ้าป่าการศึกษา " เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนสาธิตเกษตร บางเขน