เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการ ฟ.ฟัน สะอาด ระดับชั้น ป.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-09.30 น. ณ ห้องกิจกรรมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยวิทยากร ทพ.ภัทรพงษ์ กิ่วแก้ว และทพ.ญ.อารยา กิ่วแก้ว