เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร หัวข้อ "Team Building" เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2553

งานบุคลากร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร หัวข้อ "Team Building" เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม