เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2556 ในช่วงคาบเรียนที่ 1-3