เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมการทำพิซซ่าญี่ปุ่น โอโคโนมิยากิ (Okonomiyaki)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การทำพิซซ่าญี่ปุ่น โอโคโนมิยากิ (Okonomiyaki) ให้กับนักเรียนแผนมนุษย์ฯ-ญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในคาบเรียนที่ 5 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556