เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ต้อนรับคณาจารย์และผู้ปกครอง จากโรงเรียนอนุบาลปาลินา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และผู้ปกครอง จากโรงเรียนอนุบาลปาลินา ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 - 11.30 น.