เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เข้าสู่รอบตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ทำการแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2556 ::: ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ ::: ::: 1.การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ป.1-3 ด.ช.อนวัช คูถิรตระการ ป.3/2 ได้คะแนน 65 คะแนน จาก 100 คะแนน เป็นลำดับที่ 12 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ::: 2.การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ป.4-6 ด.ญ.ปานแก้ว ปิยมหพงศ์ ป.6/1 ได้คะแนน 90 คะแนน จาก 100 คะแนน เป็นลำดับที่ 2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ::: 3.การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.4-6 ด.ญ.ธภัทรา ธนูพราน ป.6/4 ได้คะแนน 54 คะแนน จาก100 คะแนน เป็นลำดับที่ 5 ::: 4.การแข่งขัน Cross word ระดับชั้น ป.4-6 (ประเภทคู่) ด.ช.กฤต สุรินทราบูรณ์ ป.6/4 และ ด.ช.ภูมินทร์ เกรียงโกมล ป.6/4 ได้คะแนน 80 คะแนน จาก100 คะแนน เป็นลำดับที่ 3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ::: 5.การแข่งขันการพูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6 คือ ด.ญ.ธนัชญา จิตต์อารี ป.6/4 ได้คะแนน 90.67 คะแนน จาก 100 คะแนน เป็นลำดับที่ 2 ได้ัรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง