เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ปีการศึกษา 2556 (I CAN DO)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.