เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมวันปีใหม่ 2557

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2557 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 7.30 น. - 14.30 น. โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จากวัดถิ่นฐานรังสิต อ.ภูกระดึง จ.เลย จำนวน 19 รูป การร่วมกิจกรรมปีใหม่ตามระดับชั้น และ พิธีการปีใหม่ ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม