เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา เข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ.2557