เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

Western Dinning Ettiquette and Botanical Study

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการ “มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา (Western Dinning Ettiquette and Botanical)" สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา รีสอร์ท และ สวนนงนุช จ.ชลบุรี ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 07.00 – 16.00 น.