เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 (ช่วงบ่าย)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่8 ปีการศึกษา2556 “ KUSMP 8 Infinity of Love ” วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00-17.30น. ประกอบด้วยกิจกรรม ใจผูกมัดน้องพี่เป็นหนึ่งเดียว, น้อมจิตร่วมกลมเกลียวคารวะบูรพาจารย์, รุ่น5สืบทอดงานสร้างสรรค์เจตนารมณ์, เราสุขสมใต้ร่มเงากระพี้จั่น, กี่วารวันความทรงจำมิรู้คลาย และ เรามุ่งหมายผูกพันนิรันดร..