เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันพุธที่ 19 - วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557