เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเทศกาลขนมบ๊ะจ่างและการแข่งขันเรือมังกร ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเทศกาลขนมบ๊ะจ่างและการแข่งขันเรือมังกร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลือกเรียนวิชาภาษาจีน ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม เวลา : 13.50 – 14.40 น. (คาบเรียนที่ 6)