เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00 น. - 10.10 น. ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม