เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2557 คาบเรียนที่ 1