เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมลานดนตรีเพื่อแม่ 2557

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมกิจกรรมลานดนตรีเพื่อแม่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 - 17.30 น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารอำนวยการ