เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการทำบุญตักบาตร เดือนสิงหาคม 2557

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการทำบุญตักบาตร เดือนสิงหาคม 2557 ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นเจ้าภาพประจำเดือนสิงหาคม โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดราษฎร์บำรุง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จำนวน 9 รูป