เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2557 นิทรรศการภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษา ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 โดยจัดนิทรรศการภาษาต่างประเทศ เวลา 15.00 น. - 15.30 น. บริเวณใต้อาคารอำนวยการ