เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย” ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557 สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ณ ห้องประชุมเกี้อกูล ทาสิทธิ์ หอประชุมเล็ก อาคารหอประชุม และ ใต้อาคาร 6