เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ "The Australia Institute of Professional Education(AIPE),SYDNEY,Australia"

ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ "The Australia Institute of Professional Education(AIPE),SYDNEY,Australia" ในระหว่างวันที่ 7 - 31 ตุลาคม 2553