เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การนำเสนอกิจกรรม "หนอนไหม" ของนักเรียนระดับชั้นป.3

การนำเสนอกิจกรรม "หนอนไหม" ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนระดับชั้นป.3 โดย ศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่, ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต, ผศ.สุปรีดา ญาณภิรัต และศิษย์เก่าจากชมรม "รักษ์โรงเรียน" เข้าร่วมชมผลงานการนำเสนอของนักเรียน ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 คาบเรียนที่ 1-2 ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ