เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

การประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง โดยมี รศ.สมจิตร วัฒนคุลัง เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ