เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานประจำปี 2557 (การแสดงกลางแจ้ง)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้แนวคิด "HAPPINESS" โดยจัดการแสดงกลางแจ้งในหัวข้อ "HAPPY TIME, HAPPY TOWN"