เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานประจำปี 2557 (I CAN DO)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้แนวคิด "HAPPINESS" โดยจัดกิจกรรม I CAN DO ON STAGE ในหัวข้อ "I CAN DO : YOU MAKE ME HAPPY ณ ​ห้องประชุมเล็ก